bargesOletko joskus sattunut näkemään jossain pitkiä, tasapohjaisia veneitä, jotka lipuvat hitaasti pitkin jokea kuljettaen kyydissään suuria lasteja? Niitä kutsutaan proomuiksi ja ne ovat tärkeitä aluksia erilaisten tavaroiden ja materiaalien kuljetukseen paikasta toiseen. Proomuja on olemassa hyvin erilaisia ja eri käyttötarkoituksiin sopivia. Erilaisia proomutyyppejä ovat muun muassa kansiproomu, palkoproomu, kuivalastiproomu, hiekkaproomu, öljyproomu sekä ruoppausproomu.

Kauan sitten, ennen kuin tieverkosto oli kehittynyt ja ennen moottoriajoneuvojen keksimistä joet olivat käytännössä katsoen maapallomme valtateitä. Virtaava joki mahdollisti ihmisten liikkumisen sekä tavaroiden liikuttamisen kätevästi pitkiäkin etäisyyksiä ja proomut olivat omiaan tähän tarkoitukseen. Kun rautateitä alettiin rakentaa, vähentyi myös proomujen käyttö pikkuhiljaa. Proomuja kuitenkin näkee aina toisinaan vielä kuljetusvälineenä. Tänä päivänä niissä on usein moottorit, jotka tehostavat niiden liikkumista jokea pitkin tai vaihtoehtoisesti jonkinlainen hinaaja tai hinaajia vetämässä tai työntämässä alusta. Proomujen maksiminopeus harvoin ylittää 12 km/t ja useimmiten se on itse asiassa noin puolet tästä.

Proomun ehdoton etu muihin vaihtoehtoihin nähden on se, että sen kustannukset ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat verrattuna tavarankuljetukseen esimerkiksi rekka-autolla tai lentokoneella. Keskivertoproomu kuluttaa noin 5 litraa dieseliä tuntia kohden tai jopa vähemmän, mikä on äärimmäisen kustannustehokasta. Tavallinen proomu voi kuljettaa noin 1500 tonnin edestä tavaraa. Usein sitä käytetään raskaiden tai muuten hankalan muotoisten tai -kokoisten esineiden liikuttelemiseen. Tyypillisesti proomulla kuljetetaan esimerkiksi hiiltä, viljaa, öljyä, kemikaaleja, roskia, kierrätettäviä materiaaleja, soraa, hiekkaa, puutavaraa, rautaa sekä muita metallituotteita.

Euroopan jokiverkostossa esimerkiksi Rein- ja Tonava-joissa käytetään niin kutsuttuja Eurooppa-proomuja, jotka ovat pituudeltaan 76,5 metrin mittaisia. Suomessa ensimmäiset proomut otti käyttöön Rautaruukki ja rakentajana toimi Wärtsilä. Sittemmin proomuja ovat valmistaneet myös muutamat muut suomalaiset varustamot. Suomessa proomut eivät kuitenkaan ole koskaan saavuttaneet sellaista suosiota kuin Keski-Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa.

Proomujen kuljettaminen ei ole kovinkaan vaikeaa, vaikka toki tehtävään täytyy kouluttautua. Proomua voi oikeissa olosuhteissa ohjata yksikin henkilö, mutta toisinaan laki vaatii vähintään kahden henkilön miehistön, mikä tekee ohjaamisesta helpompaa ja ennen kaikkea turvallisempaa. Suurin osa Euroopan maista vaatii proomun kuljettajalta virallista lupakirjaa.